Závod ČAV

Závod ČAV

Závod se koná jednou ročně vždy dne 28.9. ve dni české státnosti od 18.00 do 19.00 UTC (20.00 - 21.00 místního času v ČR).
Pásmo 80 m CW (3530-3560 kHz)

Kategorie:

Kód:

Bodování:

Seznam členů ČAV

Násobiče nejsou, celkový výsledek se rovná součtu bodů za spojení. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet bodů v prvních 20 resp. 40 minutách. Pokud se v denících stanic vyskytne některá značka stanice, která neposlala deník, méně než 4x, je toto spojení všem těmto stanicím vyškrtnuto.

Deniky zasilejte elektronicky do 17. října na adresu:

Upřednostňuje se deník v elektronické podobě (CBR). Deník NEmusí obsahovat deklarovaný výsledek, vyhodnocovací program jej vypočítá na základě QSO. Samotnou účastí v závodě každá stanice automaticky deklaruje, že dodržela podmínky závodu, povolovací podmínky ve své zemi a zásady hamspiritu.

Doporučený výkon: 100 W
Nejvyšší povolený výkon v kategorii QRP: 5 W